Mutacja genu protrombiny II

Mutacja G20210A w genie czynnika II układu krzepnięcia może prowadzić do zakrzepicy.                                       Najczęściej ma przebieg bezobjawowy.

Kobiety ciężarne ze stwierdzoną mutacją czynnika II należą do grupy podwyższonego ryzyka  wystąpienia  samoistnych poronień po 10 tyg. oraz innych patologii III trymestru: stan przedrzucawkowy, odklejenie łożyska, wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrastania płodu.

Czynnikami sprzyjającymi zakrzepicy u kobiet, jest ciąża, stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych i hormonalnej terapii zastępczej.

laboratorium genetyczne diagnostyczne DNA
Rex Company S.A. Ogólnopolskie Centrum Genetyki
ul. Robotnicza 32, 53-608 Wrocław
tel. 71 373 56 57, fax 71 359 06 58
e-mail: biuroobslugi@rex.pl
Copyright © Rex Company S.A. Ogólnopolskie Centrum Genetyki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Contao. Created by: FD studio reklamy

Na skróty: ustalenie ojcostwa, test HPV, test chlamydia, test PCR HCV RNA, badania DNA, diagnostyka medyczna, genotypowanie interleukiny 28b, badanie niepłodności, żółtaczka