Analiza sekwencyjna

Sekwencjonowanie jest najdokładniejszą metodą analizy kwasów nukleinowych, pozwalającą na określenie kolejności nukleotydów w badanym fragmencie DNA. Polega na rozdziale otrzymanych na drodze PCR produktów w sekwenatorze kapilarnym. Produkty są znakowane barwnikami fluorescencyjnymi co umożliwia ich identyfikację. Detekcja odbywa się przy użyciu lasera, co gwarantuje bardzo wysoką czułość metody. Stosowana jest głównie do określenia sekwencji badanych genów (ludzkich lub pochodzących z mikroorganizmów).

laboratorium genetyczne diagnostyczne DNA
Rex Company S.A. Ogólnopolskie Centrum Genetyki
ul. Robotnicza 32, 53-608 Wrocław
tel. 71 373 56 57, fax 71 359 06 58
e-mail: biuroobslugi@rex.pl
Copyright © Rex Company S.A. Ogólnopolskie Centrum Genetyki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Contao. Created by: FD studio reklamy

Na skróty: ustalenie ojcostwa, test HPV, test chlamydia, Poradnia Chorób Zakaźnych, test PCR HCV RNA, badania DNA
diagnostyka medyczna, interferon leczenie, badanie niepłodności, żółtaczka, Poradnia Hepatologiczna