PCR - łańcuchowa reakcja polimerazy

Do wykrywania RNA i DNA mikroorganizmów (bakterii i wirusów) służy reakcja łańcuchowa polimerazy - PCR (z ang. Polymerase Chain Reaction). Polega ona na amplifikacji (powieleniu) w warunkach in vitro wybranego fragmentu DNA pochodzącego z poszukiwanego mikroorganizmu. W przypadku diagnostyki mutacji warunkujących choroby dziedziczne poszukiwanym DNA jest genomowe (obecne w komórkach) DNA osoby badanej.

Rozpoczęcie reakcji PCR umożliwiają startery; są to krótkie (zazwyczaj 18-24 nukleotydów długości), jednoniciowe fragmenty DNA, które łączą się z komplementarnym fragmentem poszukiwanego DNA. W wyniku reakcji powstaje produkt (fragment DNA) o charakterystycznej długości identyfikowany przez rozdział elektroforetyczny (w polu elektrycznym) i obserwowany po wybarwieniu w świetle ultrafioletowym.

Reakcja PCR ma wiele odmian, które znalazły zastosowanie w diagnostyce chorób zakaźnych. Jedną z nich jest RT-PCR (reverse transcription PCR) pozwalająca na wykrywanie wirusów, których materiałem genetycznym jest RNA (np. HIV lub wirus zapalenia wątroby typu C).