Genotypowanie interleukiny 28B - prognozowanie leczenia terapią skojarzoną

Leczenie terapią skojarzoną - określanie przebiegu leczenia WZW C. Nowe markery prognostyczne w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C.

Opis badania

Zamów badanie ONLINEDo czynników pozwalających przewidzieć odpowiedź na leczenie zakażeń HCV zaliczamy między innymi genotyp wirusa, poziom wiremii na początku badania, wiek i płeć pacjenta oraz poziom zwłóknienia wątroby.  Wszystkie te czynniki powinny być brane pod uwagę przy doborze indywidualnej strategii leczenia.

Genotypowanie Interleukiny 28B (IL28B) może dostarczyć dodatkowych informacji o przebiegu leczenia WZW typu C, wskazać konieczność powtórzenia terapii lub zastosowania terapii alternatywnych.

Testy przeprowadzane w laboratorium REX Company przeznaczone są do badania polimorfizmów pojedynczych nukleotydów C/T (rs12979860) oraz G/T (rs8099917) w obrębie genu interleukiny 28 B (IL-28B), wykazujących związek z odpowiedzią na leczenie aktualną terapia skojarzoną.

Uwarunkowania genetyczne

polimorfizm IL28B SNP C/T (rs12979860)

W przypadku terapii skojarzonej marker rs12979860 u homozygot CC związany jest z dwukrotnie wyższą częstością trwałej odpowiedzi wirusologicznej (SVR - sustained viral response) niż u pacjentów o genotypie TT. Co więcej pacjenci z korzystnym genotypem CC posiadają trzykrotnie wyższą szansę samoistnej eliminacji zakażenia HCV w porównaniu do pacjentów o genotypie CT lub TT.

polimorfizm IL28B SNP T/G  (rs8099917)

Wykazano, że powodzenie terapii chronicznego zapalenia wątroby typu C przy wykorzystaniu terapii skojarzonej jest silnie związany z tym polimorfizmem. U homozygot TT odnotowano wyższą częstość trwałej odpowiedzi wirusologicznej (SVR - sustained viral response) i samoistnej eliminacji HCV.

Wskazania do wykonania badania genetycznego:

Wskazania do genotypowania IL28B

  1. W ostrej infekcji zapalenia wątroby typu C - wspomaganie decyzji przy wyborze optymalnego czasu rozpoczęcia leczenia
  2. w przewlekłym zapaleniu wątroby typu C - dla szacowania powodzenia terapii przed rozpoczęciem leczenia

Dostępne badania: Polimorfizm IL-28B (rs12979860) oraz Polimorfizm IL-28B (rs8099917)

Materiał do badań – wymaz z policzka / krew (EDTA)
Termin realizacji badania – 15 dni roboczych

laboratorium genetyczne diagnostyczne DNA
Rex Company S.A. Ogólnopolskie Centrum Genetyki
ul. Robotnicza 32, 53-608 Wrocław
tel. 71 373 56 57, fax 71 359 06 58
e-mail: biuroobslugi@rex.pl
Copyright © Rex Company S.A. Ogólnopolskie Centrum Genetyki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Contao. Created by: FD studio reklamy

Na skróty: ustalenie ojcostwa, test HPV, test chlamydia, test PCR HCV RNA, badania DNA, diagnostyka medyczna, genotypowanie interleukiny 28b, badanie niepłodności, żółtaczka