Hiperhomocyteinemia (MTHFR) / Trombofilia / Diagnostyka przyczyn niepłodności

Diagnostyka mutacji C677T w genie MTHFR

Opis jednostkiZamów badanie ONLINE

MTHFR to gen kodujący reduktazę metylenotetrahydrofolianu. Enzym ten odgrywa kluczową rolę w metabolizmie homocysteiny, a obniżenie jego aktywności może prowadzić do hiperhomocysteinemii, czyli podwyższenia poziomu tego aminokwasu we krwi.

Hiperhomocysteinemia stanowi czynnik ryzyka rozwoju chorób układu krążenia (zakrzepica żylna, zawał), zaburzeń reprodukcji (nawracające poronienia, porody martwego dziecka, wady cewy nerwowej u potomstwa) i rozwoju chorób nowotworowych, szczególnie raka jelita grubego i nowotworów estrogenozależnych. Ponadto, hiperhomocysteinemia przyspiesza rozwój choroby Alzheimera.

Uwarunkowania genetyczne

Mutacja w genie MTHFR jest genetyczną przyczyną hiperhomocysteinemii. Mutacja C677T w formie homozygotycznej odpowiedzialna jest za zmniejszenie stabilności i aktywności enzymu MTHFR o 50%. W populacji kaukaskiej, 5-10% ludzi jest homozygotami pod względem zmiany 677C>T. Osoby te mają predyspozycje do podniesionego poziomu homocysteiny we krwi, zwłaszcza przy niedoborze folianów w diecie. Z tego powodu test na obecność mutacji w genie MTHFR jest użyteczny przy identyfikacji genetycznej etiologii dla trwałej hiperhomocysteinemii.

Wskazania do wykonania badania genetycznego:

  • osoby z chorobą zakrzepowo-zatorową (zwłaszcza postaciami nietypowymi), po wcześniejszym wykluczeniu zespołu antyfosfolipidowego
  • osoby, u których stwierdzono inne czynniki ryzyka trombofilii, np. mutację Leiden czynnika V, mutację G20210A w genie protrombiny
  • pacjenci, którzy mają w rodzinie osoby z potwierdzoną mutacją C677T w genie MTHFR lub hiperhomocysteinemią
  • diagnostyka hiperhomocysteinemii - osoby z podwyższonym poziomem homocysteiny w surowicy krwi, zwłaszcza przy skłonności do wczesnej choroby wieńcowej
  • kobiety z nawracającymi poronieniami samoistnymi (10-20 tydzień) lub narodzinami martwego dziecka, a także po stwierdzeniu u płodu/dziecka wad cewy nerwowej lub rozszczepu wargi/podniebienia
  • kobiety ze stanem przedrzucawkowym w wywiadzie
  • pacjenci z chorobą Parkinsona, przed rozpoczęciem leczenia L-Dopą

Dostępne badanie:
- MTHFR (C677T)
- Pakiet Trombofilia Plus [mutacja Leiden czynnika V, mutacja R2 czynnika V, mutacja genu protrombiny,
  MTHFR (C677T, A1298C), PAI1 (SERPINE1) 4G/5G]

Materiał do badań – wymaz z policzka / krew (EDTA)
Termin realizacji badania: 3 – 15 dni roboczych

laboratorium genetyczne diagnostyczne DNA
Rex Company S.A. Ogólnopolskie Centrum Genetyki
ul. Robotnicza 32, 53-608 Wrocław
tel. 71 373 56 57, fax 71 359 06 58
e-mail: biuroobslugi@rex.pl
Copyright © Rex Company S.A. Ogólnopolskie Centrum Genetyki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Contao. Created by: FD studio reklamy

Na skróty: ustalenie ojcostwa, test HPV, test chlamydia, test PCR HCV RNA, badania DNA, diagnostyka medyczna, genotypowanie interleukiny 28b, badanie niepłodności, żółtaczka