HPV 2

Badanie pozwala zidentyfikować obecność wirusów HPV typu 6 i 11, powodujących łagodne zmiany, tzw. kłykciny kończyste oraz sporadycznie nawrotową brodawczakowatość dróg oddechowych, tzw. zespół RRP, wywołaną pasażem zakażenia z matki na noworodka.

Zamów badanie ONLINESpektrum transformacji chorobowych wywoływanych przez wirusy brodawczaka ludzkiego jest bardzo szerokie. Zakażenia te mogą stanowić źródło zmian okolic narządów płciowych o charakterze łagodnym (brodawki płciowe), za których powstawanie odpowiedzialne są wirusy „niskiego ryzyka” tzn. typy 6 i 11.
Zakażenia HPV o umiarkowanym (np. typy 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 66) i wysokim (typy 16 i 18) potencjale onkogennym mogą prowadzić do rozwoju raka szyjki macicy. Wirusy brodawczaka ludzkiego przyczyniają się również do zaburzeń pozagenitalnych (rak głowy i szyi, brodawczakowatość dróg oddechowych).
Rozwój drugiego na świecie pod względem zapadalności nowotworu złośliwego występującego u kobiet - raka szyjki macicy związany jest z przewlekłymi zakażeniami tego narządu wysokoonkogennymi typami HPV. Pomimo, że jego wczesna postać jest niemal w 100% wyleczalna, bezobjawowy przebieg infekcji prowadzi do zbyt późnego wykrycia, kiedy szanse wyleczenia są ograniczone. Wczesna diagnostyka, obejmująca także badanie w kierunku HPV, pozwala zachować nie tylko zdrowie, ale często i życie. 

Badanie HPV - Powiedz STOP rkowi szyjki macicy

Czułość i dokładność badania w kierunku obecności wirusów HPV w wymazie wykonanego metodą PCR jest nieporównywalnie wyższa od innych dostępnych metod diagnostycznych.

NOWOŚĆ !
Diagnostyka zakażeń wywołanych przez 35 typów HPV metodą mikrochipową. Badanie pozwala na wykrycie zakażenia i koinfekcji w przypadku 35 najczęściej występujących genotypów wirusa brodawczaka ludzkiego:
HPV 35 (typy niskoonkogenne: 6, 11, 40, 42, 44, 54, 61, 62, 71, 72, 81, 83, 84 oraz typy wysokoonkogenne: 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 43, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 70, 73, 82, 85, 89).

Materiał do badań: wymaz*
Termin realizacji badania: 5 - 10 dni roboczych

* warunkiem przyjęcia wymazu do analizy, zarówno od kobiet, jak i mężczyzn, jest jego pobranie przez lekarza, pielęgniarkę lub położną, potwierdzone podpisem/pieczątką osoby pobierającej

- rejestracja na pobranie u kobiet - (71) 358 77 01

- rejestracja na pobranie u mężczyzn - (71) 358 77 44, (71) 358 77 47

Wyniki badań zawierają w swojej treści typ wykrytego wirusa HPV.

laboratorium genetyczne diagnostyczne DNA
Rex Company S.A. Ogólnopolskie Centrum Genetyki
ul. Robotnicza 32, 53-608 Wrocław
tel. 71 373 56 57, fax 71 359 06 58
e-mail: biuroobslugi@rex.pl
Copyright © Rex Company S.A. Ogólnopolskie Centrum Genetyki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Contao. Created by: FD studio reklamy

Na skróty: ustalenie ojcostwa, test HPV, test chlamydia, test PCR HCV RNA, badania DNA, diagnostyka medyczna, genotypowanie interleukiny 28b, badanie niepłodności, żółtaczka