HPV 49

Diagnostyka zagrożenia nowotworem szyjki macicy 

Jedyny w Polsce test na HPV oparty na innowacyjnej technologii mikroczipów - 100% pewności.

To pierwsze i jedyne dostępne w Polsce badaniem wykonywane przy użyciu zaawansowanej technologii mikromacierzy.

Test HPV49 wykrywa 49 genotypów:

 • wysokiego ryzyka: 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58,Zamów badanie ONLINE
                            59, 66, 68, 73, 82
 • niskiego ryzyka: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 62, 70, 71, 72, 81, 83, 84, 85, 89
 • dodatkowo: 34, 64, 67, 69 74, 86, 87, 97, 101, 102, 103, 106, 150, 151

Zakażenia HPV mogą powodować:

 • kłykciny kończyste sromu, pochwy i okolic szyjki pochwy oraz na zewnętrznych narządach płciowych 
  w rejonie odbytu i sporadycznie cewki moczowej,
 • stany przedrakowe szyjki macicy (dysplazja, CIN1-3), aż do raka szyjki macicy,
 • śródbłonkową neoplazję sromu (brodawki), aż do raka sromu i raka brodawkowatego,
 • okołoodbytnicze (PAIN) i odbytnicze śródbłonkowe neoplazje (AIN) aż do raka inwazyjnego,
 • HPV typ 16 i 18 mogą być przyczyną ok. 25% raków regionu głowy i szyi (RRGiSz), w tym nawet ponad połowy raków gardła środkowego i gardła górnego (zwłaszcza migdałki podniebienne).

Najczęściej występujące typy HPV:

 • typ 6, 11 – wywołuje łagodne zmiany np. kłykciny kończyste, które mogą występować na zewnętrznych i wewnętrznych narządach płciowych u kobiet i mężczyzn. Zmiany te pojawiają się także na błonie śluzowej jamy ustnej i gardła,
 • typ 18 – jest powiązany z trzykrotnie wyższym ryzykiem śmierci u pacjentek z rakiem szyjki macicy,
 • typ 16 – związany z szybkim postępowaniem zmian przednowotworowych,
 • typ 53 – 5% częstość występowania (Niemcy i Włochy), obecnie traktowany jako typ wysokoonkogenny, często pomijany w standardowej diagnostyce.

Unikalny system kontroli każdej pobranej próbki  - 100% pewności

 • rozbudowany system kontroli jakości pozwala na sprawdzenie poprawności 
  wykonania badania na każdym etapie,
 • kontrola genomowa sprawdza jakość pobranego materiału,
 • wewnętrzna kontrola amplifikacji -3x sprawdza czy zaszła amplifikacja,
 • kontrola hybrydyzacji (biotyna) – sprawdza poprawność przebiegu etapu hybrydyzacji,
 • potrójne sondy dla każdego typu HPV.

Zalety HPV 49

 • automatyczne odczytywanie i interpretacja wyniku,
 • kontrola genomowa i sondy w trzech powtórzeniach,
 • zawiera wszystkie genotypy wysokiego ryzyka i pozostałe często występujące.

Czułość i dokładność badania w kierunku obecności wirusów HPV w wymazie wykonanego metodą PCR jest nieporównywalnie wyższa od innych dostępnych metod diagnostycznych.

Materiał do badań: wymaz* / tkanka
Termin realizacji badania: 5 - 10 dni roboczych

* warunkiem przyjęcia wymazu do analizy, zarówno od kobiet, jak i mężczyzn, jest jego pobranie przez lekarza, pielęgniarkę lub położną, potwierdzone podpisem/pieczątką osoby pobierającej

- rejestracja na pobranie u kobiet - (71) 358 77 01

- rejestracja na pobranie u mężczyzn - (71) 358 77 44, (71) 358 77 47

Wyniki badań zawierają w swojej treści typ wykrytego wirusa HPV.

laboratorium genetyczne diagnostyczne DNA
Rex Company S.A. Ogólnopolskie Centrum Genetyki
ul. Robotnicza 32, 53-608 Wrocław
tel. 71 373 56 57, fax 71 359 06 58
e-mail: biuroobslugi@rex.pl
Copyright © Rex Company S.A. Ogólnopolskie Centrum Genetyki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Contao. Created by: FD studio reklamy

Na skróty: ustalenie ojcostwa, test HPV, test chlamydia, test PCR HCV RNA, badania DNA, diagnostyka medyczna, genotypowanie interleukiny 28b, badanie niepłodności, żółtaczka