Rak szyjki macicy - TEST HPV HR

Diagnostyka zagrożenia nowotworem szyjki macicy
(związanym z zakażeniem wirusami HPV)

Zamów badanie ONLINE

Każdego roku w Europie u ponad 50 tysięcy kobiet lekarze rozpoznają raka szyjki macicy, a ponad 25 tysięcy kobiet umiera z powodu tej choroby.

Zdecydowana większość przypadków zmian przedrakowych szyjki macicy oraz raka szyjki macicy spowodowana jest utrzymującym się zakażeniem wirusami brodawczaka ludzkiego HPV (Human Papilloma Virus).

Większość infekcji HPV w drogach rodnych wywołują zmiany o charakterze łagodnym, w przypadku których dochodzi często do samowyleczenia w przeciągu 1-2 lat.  

Od zakażenia HPV do inwazyjnego raka szyjki macicy może minąć wiele lat, a nawet dekad.

Wirusy HPV są klasyfikowane na podstawie ich potencjału rakotwórczego:

• HPV niskiego ryzyka (low risk) np. 6 i 11 nie są związane z rakiem szyjki macicy, mogą wywoływać powstanie tzw. kłykcin. Nie są zalecane w profilaktyce raka szyjki.

• HPV wysokiego ryzyka (high risk) są główną przyczyną inwazyjnego raka szyjki macicy, śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy dużego stopnia (CIN II, CIN III) lub lub stanów przedrakowych.

Typ 16 HPV oraz TYP 18 HPV - zwiększone ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy

Typy HPV wysokiego ryzyka 16 i 18 są odpowiedzialne za ponad 70% przypadków raka szyjki macicy.
Kobiety zakażone HPV 16 i/lub HPV 18 mają znacznie większe ryzyko progresji raka szyjki macicy niż kobiety zakażone innymi typami onkogennymi wirusa HPV.

Typowanie HPV 16 i HPV 18 ma szczególne znaczenie w profilaktyce raka szyjki macicy i jest zalecane jako badanie uzupełniające cytologię.

Test HPV HR (CE-IVD) pozwala na:
- wykrycie DNA charakterystycznego dla 14 wysokiego ryzyka typów HPV
16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68
- genotypowanie HPV 16 oraz HPV 18

Jak udowodniono klinicznie test HPV HR to bardzo czułe narzędzie laboratoryjne do wykrywania i genotypowania wirusów HPV u kobiet powyżej 30 roku życia.
Niektóre testy dostępne na rynku wykazują niski procent wyników fałszywie dodatnich, ze względu na ich reaktywność krzyżową z typami niskiego ryzyka HPV - to może prowadzić do niepotrzebnego lęku pacjenta.
Test HPV HR wykorzystuje specjalne kontrole wewnętrzne w celu oceny jakości próbki, co zapewnia brak wyników fałszywie ujemnych.

Każda kobieta, która decyduje się na wykonanie badania może polegać na pewnym wyniku testu HPV HR.

Materiał do analizy: wymaz* 
Termin realizacji badania: 3 - 7 dni roboczych

* warunkiem przyjęcia wymazu do analizy, zarówno od kobiet, jak i mężczyzn, jest jego pobranie przez lekarza, pielęgniarkę lub położną, potwierdzone podpisem/pieczątką osoby pobierającej

- rejestracja na pobranie u kobiet - (71) 358 77 01

- rejestracja na pobranie u mężczyzn - (71) 358 77 44, (71) 358 77 47

laboratorium genetyczne diagnostyczne DNA
Rex Company S.A. Ogólnopolskie Centrum Genetyki
ul. Robotnicza 32, 53-608 Wrocław
tel. 71 373 56 57, fax 71 359 06 58
e-mail: biuroobslugi@rex.pl
Copyright © Rex Company S.A. Ogólnopolskie Centrum Genetyki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Contao. Created by: FD studio reklamy

Na skróty: ustalenie ojcostwa, test HPV, test chlamydia, test PCR HCV RNA, badania DNA, diagnostyka medyczna, genotypowanie interleukiny 28b, badanie niepłodności, żółtaczka