Diagnostyka patogenów układu oddechowego i pokarmowego

Układ oddechowy ze względu na swoją „otwartość” na świat zewnętrzny jest szczególnie narażony na działanie czynników chorobotwórczych obecnych w powietrzu. Infekcje układu oddechowego są jedną z najczęstszych przyczyn  konsultacji lekarskich. Stanowią ok. 50-60% wszystkich wizyt ambulatoryjnych.
Najczęstszą przyczyną zakażeń górnych dróg oddechowych są wirusy. Infekcje wirusowe układu oddechowego należą do samoograniczających się i dla osób z prawidłowo funkcjonującym układem odpornościowym nie są niebezpieczne. Infekcje te są natomiast groźne dla osób z grupy ryzyka – dzieci, osób starszych i pacjentów z zaburzeniami odporności.

Problemy w identyfikacji czynnika etiologicznego zakażeń układu oddechowego są wynikiem trudności w odróżnieniu kolonizacji od zakażeń oraz niskiej czułości i swoistości badania mikrobiologicznego. Ponadto uzyskanie właściwego materiału do badania jest często trudne  i wymaga stosowania inwazyjnych procedur. Badania wykorzystujące techniki biologii molekularnej charakteryzuje wysoka czułość i swoistość, co pozwala na jednoznaczne określenie patogenu wywołującego zakażenie i wdrożenie skutecznego leczenia. Jest to szczególnie istotne w świetle powszechnego nadużywania antybiotykoterapii w leczeniu zakażeń układu oddechowego, szczególnie w przypadkach, kiedy etiologia infekcji nie ma podłoża bakteryjnego. 

Przewód pokarmowy należy do układów o największej ekspozycji na patogeny, stąd jego zakażenia są jednym z najczęstszych problemów w praktyce lekarskiej.

Zakażenia układu pokarmowego przebiegające z biegunką stanowią drugą, co do częstości występowania, grupę chorób zakaźnych oraz drugą, co do częstości, przyczynę zgonów. Szczególnie niebezpieczne są dla zdrowia dzieci nawet do piątego roku życia oraz osób po 65 roku życia. Zakażenia te najczęściej są wywołane przez bakterie oraz wirusy, które dostają się do organizmu człowieka z pokarmem, wodą lub za pośrednictwem brudnych rąk. Zachorowaniom sprzyja stres, zmęczenie oraz złe warunki sanitarne.

W przypadku zakażeń układu pokarmowego rozpoznanie czynnika etiologicznego może być utrudnione ze względu na ograniczoną dostępność badań mikrobiologicznych, często współistnienie zakażeń lub późne zgłoszenie się do lekarza specjalisty.  Terapia zakażeń układu pokarmowego wymaga zastosowania szybkiego leczenia objawowego (uzupełnienie niedoborów wodno-elektrolitowych, probiotyki), natomiast po ustaleniu przyczyny należy rozważyć zastosowanie racjonalnej antybiotykoterapii. Badania wykorzystujące techniki biologii molekularnej, dzięki wysokiej czułości i specyficzności, umożliwiają wykrycie patogenu i wdrożenie odpowiedniego leczenia.

W Ogólnopolskim Centrum Genetyki Rex Company istnieje możliwość wykonania badań w kierunku  zakażeń bakteryjnych oraz wirusowych układu oddechowego i pokarmowego w oparciu o najnowsze techniki biologii molekularnej, pozwalające na specyficzne wykrycie materiału genetycznego patogenów.

laboratorium genetyczne diagnostyczne DNA
Rex Company S.A. Ogólnopolskie Centrum Genetyki
ul. Robotnicza 32, 53-608 Wrocław
tel. 71 373 56 57, fax 71 359 06 58
e-mail: biuroobslugi@rex.pl
Copyright © Rex Company S.A. Ogólnopolskie Centrum Genetyki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Contao. Created by: FD studio reklamy

Na skróty: ustalenie ojcostwa, test HPV, test chlamydia, test PCR HCV RNA, badania DNA, diagnostyka medyczna, genotypowanie interleukiny 28b, badanie niepłodności, żółtaczka