Odporność na leczenie terapią skojarzoną

Badanie polimorfizmu C/T 9 rs12979860)

Reakcję na leczenie zakażeń HCV pozwalają przewidzieć czynniki takie jak:

  • poziom wiremii na początku leczenia,
  • genotyp wirusa,
  • poziom zwłóknienia wątroby pacjenta,
  • wiek,
  • płeć,
  • polimorfizm interleukiny 28B

Każdy z tych czynników jest istotny podczas planowania strategii leczenia.

Genotypowanie Interleukiny 28B (IL28B) daje wgląd w możliwy przebieg terapii WZW typu C. Wskazuje, czy konieczne jest powtórzenie terapii albo jej zmiana na terapię alternatywną.

W naszym laboratorium wykonujemy testy badające polimorfizm pojedynczych nukleotydów C/T (rs12979860) oraz T/G (rs8099917) w obrębie genu interleukiny 28 B (IL-28B), które mają związek z odpowiedzią na leczenie aktualną terapią skojarzoną.

Uwarunkowania genetyczne

Polimorfizm IL28B SNP C/T (rs12979860)

W terapii skojarzonej marker rs12979860 u homozygot CC związany jest z dwa razy częstszą trwałą odpowiedzią wirusologiczną (SVR - sustained viral response) niż w przypadku pacjentów z genotypem TT. Oprócz tego,osoby z korzystnym genotypem CC posiadają trzykrotnie wyższą szansę samoistnej  eliminacji zakażenia HCV w porównaniu do pacjentów o genotypie CT lub TT.

Polimorfizm IL28B SNP T/G (rs8099917)

Badania wykazują, że skuteczność terapii chronicznego zapalenia wątroby typu C przy wykorzystaniu terapii skojarzonej silnie koreluje z tym polimorfizmem. U homozygot TT odnotowano wyższą częstość trwałej odpowiedzi wirusologicznej (SVR - sustained viral response) i samoistnej eliminacji HCV.

Wskazania do wykonania badania genetycznego

Wskazania do genotypowania IL28B

Ostra infekcja zapalenia wątroby typu C - w celu podjęcia optymalnej decyzji co do czasu rozpoczęcia leczenia,
przewlekłe zapaleniu wątroby typu C - w celu oszacowania powodzenia terapii przed jej rozpoczęciem.

Materiał do badań: wymaz z policzka
Termin realizacji badania: do 15 dni roboczych

laboratorium genetyczne diagnostyczne DNA
Rex Company S.A. Ogólnopolskie Centrum Genetyki
ul. Robotnicza 32, 53-608 Wrocław
tel. 71 373 56 57, fax 71 359 06 58
e-mail: biuroobslugi@rex.pl
Copyright © Rex Company S.A. Ogólnopolskie Centrum Genetyki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Contao. Created by: FD studio reklamy

Na skróty: ustalenie ojcostwa, test HPV, test chlamydia, test PCR HCV RNA, badania DNA, diagnostyka medyczna, genotypowanie interleukiny 28b, badanie niepłodności, żółtaczka