Kariotyp

Kariotyp jest to zestaw chromosów komórki somatycznej. W kariotypie wyróżnia się autosomy (chormosomy nie różniące się u osobników różnych płci, u człowieka 22 pary) oraz chromosomy płci.

Kariotyp jest cechą charakterystyczną dla osobników tego samego gatunku, tej samej płci oraz osobników dotkniętych tymy samymi aberracjami chromosomowymi. Jest cechą stałą, nie ulegającą zmianie, dlatego badanie kariotypu wykonuje się tylko raz w życiu.

Badanie cytogenetyczne polega na okresleniu liczby oraz budowy chromosomów u danego człowieka. Pozwala  na wykrycie nieprawidłowości w liczbie (np. monosomie, trisomie) oraz w strukturze chromosomów (delecje i translokacje). U rodziców nieprawidłowości w chromosomach mogą być bezobjawowe i ujawniać się dopiero u ich potomstwa.

Główne wskazania do wykonania badania to:

  • niepowodzenia rozrodu (poronienia),
  • urodzenie dziecka z wadami wrodzonymi,
  • niepłodność męska/żeńska o znieznanej etiologii,
  • podejrzenie na podstawie zespołu cech klinicznych choroby uwarunkownej genetycznie aberracją chromosomową,
  • weryfikacja kariotypu przed procedurą zapłodnienia pozustrojowego.

Dostępne badanie – Kariotyp

Materiał do badań – krew obwodowa (heparyna litowa)/materiał poporonny
Termin realizacji badania – 21 dni roboczych

 

laboratorium genetyczne diagnostyczne DNA
Rex Company S.A. Ogólnopolskie Centrum Genetyki
ul. Robotnicza 32, 53-608 Wrocław
tel. 71 373 56 57, fax 71 359 06 58
e-mail: biuroobslugi@rex.pl
Copyright © Rex Company S.A. Ogólnopolskie Centrum Genetyki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Contao. Created by: FD studio reklamy

Na skróty: ustalenie ojcostwa, test HPV, test chlamydia, test PCR HCV RNA, badania DNA, diagnostyka medyczna, genotypowanie interleukiny 28b, badanie niepłodności, żółtaczka