Mukowiscydoza

Diagnostyka mukowiscydozy.

Opis choroby

Mukowiscydoza to dziedziczna, ciężka choroba ogólnoustrojowa. Jest to jedno z najczęstszych
uwarunkowanych genetycznie schorzeń - występuje średnio 1 raz na 2500 urodzeń,
a co 25 osoba jest nosicielem zmutowanego genu.
Organizm chorego produkuje nadmiernie lepki śluz, który powoduje zaburzenia
funkcjonowania narządów posiadających gruczoły śluzowe, szczególnie
układu oddechowego oraz pokarmowego. Gruczoły potowe
produkują pot o podwyższonym stężeniu chloru i sodu,
na czym oparta jest częściowo diagnostyka innymi niż PCR metodami.
Długość i jakość życia pacjenta zależy w dużej mierze od wczesnego wykrycia choroby i prawidłowego leczenia.
Objawy odczuwane przez osobę chorą najczęściej są związane z niewydolnością oddechową, częstymi infekcjami dolnych dróg oddechowych, często także z bezpłodnością oraz zaburzeniami trawienia i wchłaniania.

Uwarunkowania genetyczne oraz diagnostyka molekularna

Przyczyną mukowiscydozy są mutacje genu CFTR odpowiedzialnego m.in. za syntezę błonowego kanału chlorkowego. Jak dotąd zidentyfikowano ok. 1400 mutacji, jednak tylko kilka z nich często powtarza się u większej grupy chorych.

Diagnostyka metodami biologii molekularnej pozwala na jednoznaczne
rozpoznanie choroby oraz na określenie ryzyka przeniesienia genów,
warunkujących wystąpienie mukowiscydozy, na dziecko.
W naszym laboratorium możliwe jest zdiagnozowanie najczęściej występującej
mutacji delF508, którą identyfikuje się u około 70% chorych.

Wskazania do wykonania badania genetycznego:

  • przypadki podejrzenia mukowiscydozy – jako ostateczne potwierdzenie badania klinicznego,
  • weryfikacja statusu nosicielstwa zmutowanego genu u najbliższych krewnych chorego na mukowiscydozę – umożliwia oszacowanie ryzyka posiadania chorgo dziecka.

Dostępne badanie:

 

Materiał do badań – wymaz z policzka / krew (EDTA)           
Termin realizacji badania: 3 – 15 dni roboczych

laboratorium genetyczne diagnostyczne DNA
Rex Company S.A. Ogólnopolskie Centrum Genetyki
ul. Robotnicza 32, 53-608 Wrocław
tel. 71 373 56 57, fax 71 359 06 58
e-mail: biuroobslugi@rex.pl
Copyright © Rex Company S.A. Ogólnopolskie Centrum Genetyki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Contao. Created by: FD studio reklamy

Na skróty: ustalenie ojcostwa, test HPV, test chlamydia, test PCR HCV RNA, badania DNA, diagnostyka medyczna, genotypowanie interleukiny 28b, badanie niepłodności, żółtaczka