Mycoplasma genitalium

Diagnostyka zakażeń wywołanych przez Mycoplasma genitalium i Mycoplasma hominis.

Co to są Mycoplasma genitaliumMycoplasma hominis?

Zamów badanie ONLINEMykoplazmy stanowią dużą grupę drobnoustrojów charakteryzujących się brakiem ściany komórkowej i obecnością trójwarstwowej, bogatej w sterole błony. Brak ściany komórkowej warunkuje naturalną oporność mykoplazm na szeroko stosowane antybiotyki beta-laktamowe. Mycoplasma hominis jest powszechnym komensalem wchodzącym w skład naturalnej flory układu moczowo-płciowego.

Diagnostyka infekcji Mycoplasma genitaliumMycoplasma hominis

W diagnostyce zakażeń mykoplazmatycznych najlepszą metodą wykrywania tych mikroorganizmów okazał się PCR, ponieważ z uwagi na niskie miano przeciwciał nie stosuje się analiz serologicznych. Mykoplazmy urogenitalne można identyfikować w miejscowo pobranych materiałach, takich jak wymazy z cewki moczowej lub kanału szyjki macicy, a także w moczu.

 

Dowiedz się więcej ...

Jak przenoszą się Mycoplasma genitaliumMycoplasma hominis?

Do zakażeń mykoplazmatycznych dochodzi głównie drogą kontaktów płciowych. Możliwe jest również przeniesienie patogenu z zakażonej matki na dziecko w czasie porodu lub zakażenie podczas przeszczepu organu.

Jakie są objawy infekcji Mycoplasma genitaliumMycoplasma hominis?

Mycoplasma genitaliumMycoplasma hominis, zwane mykoplazmami urogenitalnymi, związane są z rozwojem nierzeżączkowego zapalenia cewki moczowej, zapalenia szyjki macicy i narządów miednicy mniejszej. Infekcje mykoplazmatyczne cechują się różnorodnością, co sprawia, że ich rozpoznanie nastręcza dużo trudności. Obok pełnoobjawowych infekcji częste jest także nosicielstwo, co sprzyja rozprzestrzenianiu się patogenu.

Jakie są powikłania infekcji Mycoplasma genitaliumMycoplasma hominis?

Przewlekłe zakażenie mykoplazmami może doprowadzić do niepłodności mechanicznej, a u mężczyzn do zapalenia najądrzy, co w konsekwencji przyczynia się do częściowej lub całkowitej azoospermi. Powikłaniem nieleczonego zakażenia Mycoplasma hominis u kobiet w ciąży może być zapalenie błon płodowych i łożyska, co prowadzi często do przedwczesnego porodu. W wyniku infekcji wewnątrzmacicznej lub okołoporodowej u noworodków może rozwinąć się zapalnie płuc, bakteriemia lub zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.
Infekcje mykoplazmatyczne u osób z niedoborem przeciwciał mogą prowadzić do bakteriemii, zapalenia stawów i infekcji układu oddechowego. Bakteriemia spowodowana przez Mycoplasma hominis pojawia się również po przeszczepach nerek, urazach i zabiegach w obrębie układu moczowo-płciowego. Zakażenie Mycoplasma hominis może być również związane z rozwojem odmiedniczkowego zapalnie nerek i pooperacyjnymi infekcjami ran.

Dostępne badania:

 • Mycoplasma genitalium
 • Mycoplasma hominis

Materiał do badań: wymaz* / mocz / nasienie
Termin realizacji badania: 5 - 10 dni roboczych

 

Pakiety badań:

 • PAKIET POTRÓJNY I:
  Chlamydia trachomatisUreaplasma species (U. urealyticum + U. parvum) + Mycoplasma genitalium
 • PAKIET POTRÓJNY II:
  Chlamydia trachomatis
  Ureaplasma species (U. urealyticum + U. parvum) + Mycoplasma hominis

Materiał do badań: wymaz* / mocz / nasienie
Termin realizacji badania: 5 - 10 dni roboczych

 

 • PAKIET INFEKCYJNY I: HPV 12 + HPV 2 + Chlamydia trachomatis + Ureaplasma species (U. urealyticum + U. parvum) + Mycoplasma genitalium
 • PAKIET INFEKCYJNY II: HPV 12 + HPV 2 + Chlamydia trachomatis + Ureaplasma species (U. urealyticum + U. parvum) + Mycoplasma hominis

Materiał do badań: wymaz*
Termin realizacji badania: 5 - 10 dni roboczych

 

* warunkiem przyjęcia wymazu do analizy, zarówno od kobiet, jak i mężczyzn, jest jego pobranie przez lekarza, pielęgniarkę lub położną, potwierdzone podpisem/pieczątką osoby pobierającej

- rejestracja na pobranie u kobiet - (71) 358 77 01

- rejestracja na pobranie u mężczyzn - (71) 358 77 44, (71) 358 77 47

laboratorium genetyczne diagnostyczne DNA
Rex Company S.A. Ogólnopolskie Centrum Genetyki
ul. Robotnicza 32, 53-608 Wrocław
tel. 71 373 56 57, fax 71 359 06 58
e-mail: biuroobslugi@rex.pl
Copyright © Rex Company S.A. Ogólnopolskie Centrum Genetyki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Contao. Created by: FD studio reklamy

Na skróty: ustalenie ojcostwa, test HPV, test chlamydia, test PCR HCV RNA, badania DNA, diagnostyka medyczna, genotypowanie interleukiny 28b, badanie niepłodności, żółtaczka