Niepłodność

Według definicji WHO, niepłodność jest to "niemożność uzyskania ciąży u seksulanie aktywnej pary, niestosującej jakiejkolwiek antykoncepcji, przez okres co najmniej roku regularnego pożycia". Dane epidemiologiczne wskazują, że niepłodność jest powszechnym problemem w skali światowej i dotyczy 1/6 wszystkich par.
Odpowiedzialność za brak potomstwa obciąża w równym stopniu obie strony.

Wśród przyczyn niepłodności męskiej ok. 20% stanowią zaburzenia genetyczne. Każdy niepłodny mężczyzna z hipogondyzmem i z azoospermią powinien mieć w pierwszej kolejności wykonane badania genetyczne.

Diagnostyka genetyczna, obejmująca określenie kariotypu oraz CFTR i AZF, umożliwia postawienie precyzyjnego rozpoznania klinicznego.

Niepłodność w równym stopniu dotyka mężczyzn i kobiety. Rozróżniamy dwa rodzaje niepłodności: trwałą niemożność zajścia w ciążę (sterylitas) oraz niemożność donoszenia ciąży (infertilitas).

Jedną z przyczyn niepłodności u kobiet jest nieleczone zakażenie wywołane przez Chlamydia trachomatis. W większości przypadków infekcje wywołane przez patogen są bezobjawowe. Często lekarze specjliści decydują się na wykonanie badania w kierunku obecności Chlamydia trachomatis dopiero w przypadku, gdy kobieta ma problemy z zajściem w ciąże lub z jej utrzymaniem.
Powikłania związane z nieleczoną chlamydiozą mogą być bardzo poważne, dlatego warto wcześnie podjąć decyzje o przebadaniu się w kierunku tej bakterii.

W nszym laboratorium wykonujemy badania w kierunku Chlamydia trachomatis wykorzystując najbardziej nowoczesne techniki biologii molekularnej  - PCR. Metoda ta pozwala na bezpośrednią identyfikację DNA charakterystycznego dla patogenu w badanym meteriale. PCR zapewnia wysoką jakość i pewność, nieporównywalną z innymi dostępnymi na rynku metodami diagnostyki medycznej.

Szczególnej Państwa uwadze polecamy pakiety badań, które pozwalają wykryć obecność kilku patogenów z jednej próbki.

PAKIET POTRÓJNY I - Chlamydia trachomatis + Ureaplasma species + Mycoplasma genitalium

PAKIET POTRÓJNY II - Chlamydia trachomatis + Ureaplasma species + Mycoplasma hominis

PAKIET- Chlamydia trachomatis  + Neisseria gonorrhoeae

Oferujemy również badania diagnozujące podłoże genetyczne niepłodności żeńskiej (nawykowe poronienia).

Mutacja Leiden czynnika V  

Mutacja genu protrombiny (czynnik II)

Hiperhomocysteinemia (MTHFR)

PAKIET TROMBOFILIA  - Mutacja Leiden w genie czynnika V  + Mutacja genu protrombiny + MTHFR

laboratorium genetyczne diagnostyczne DNA
Rex Company S.A. Ogólnopolskie Centrum Genetyki
ul. Robotnicza 32, 53-608 Wrocław
tel. 71 373 56 57, fax 71 359 06 58
e-mail: biuroobslugi@rex.pl
Copyright © Rex Company S.A. Ogólnopolskie Centrum Genetyki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Contao. Created by: FD studio reklamy

Na skróty: ustalenie ojcostwa, test HPV, test chlamydia, test PCR HCV RNA, badania DNA, diagnostyka medyczna, genotypowanie interleukiny 28b, badanie niepłodności, żółtaczka