Niepłodność

Według definicji WHO, niepłodność to "niemożność uzyskania ciąży u seksulanie aktywnej pary, niestosującej jakiejkolwiek antykoncepcji, przez okres co najmniej roku regularnego pożycia". Dane epidemiologiczne wskazują, że niepłodność jest powszechnym problemem w skali światowej i dotyczy 1/6 wszystkich par. Odpowiedzialność za brak potomstwa obciąża w równym stopniu obie strony. Rozróżniamy dwa rodzaje niepłodności: trwałą niemożność zajścia w ciążę (sterylitas) oraz niemożność donoszenia ciąży (infertilitas).

Wśród przyczyn niepłodności męskiej ok. 20% stanowią zaburzenia genetyczne.
Każdy niepłodny mężczyzna
z hipogondyzmem i z azoospermią powinien mieć w pierwszej kolejności wykonane badania genetyczne. Diagnostyka genetyczna, obejmująca określenie kariotypu
oraz CFTR i AZF, umożliwia postawienie precyzyjnego rozpoznania klinicznego.

Jedną z przyczyn niepłodności u kobiet jest nieleczone zakażenie wywołane
przez Chlamydia trachomatis. W większości przypadków infekcje wywołane
przez patogen są bezobjawowe. Często lekarze specjliści decydują się na wykonanie
badania w kierunku obecności Chlamydia trachomatis dopiero w przypadku,
gdy kobieta ma problemy z zajściem w ciąże lub z jej utrzymaniem.
Powikłania związane z nieleczoną chlamydiozą mogą być bardzo poważne,
dlatego warto wcześnie podjąć decyzje o przebadaniu się
w kierunku obecności tej bakterii.

Również bakterie z rodzaju Ureaplasma, czy Mycoplasma mogą powodować stany zapalne
w jamie brzusznej, skutkujące przedwczesnym porodem i uszkodzeniem płuc płodu.

W diagnostyce niepłodności oraz nawykowych poronieniach równie cenne
może okazać się badanie nasienia na obecność bakterii, które mogą być
przyczyną, np. pustego jaja płodowego.

W naszym laboratorium wykonujemy badania w kierunku infekcji dróg moczowo-płciowych, wykorzystując najbardziej nowoczesne techniki biologii molekularnej  - PCR. Metoda ta pozwala na bezpośrednią identyfikację DNA charakterystycznego dla patogenu w badanym meteriale.
PCR zapewnia wysoką jakość i pewność, nieporównywalną z innymi dostępnymi
na rynku metodami diagnostyki medycznej.

Szczególnej Państwa uwadze polecamy pakiety badań, które pozwalają
wykryć obecność kilku patogenów w jednej próbce.

PAKIET POTRÓJNY I - Chlamydia trachomatis + Ureaplasma species + Mycoplasma genitalium

PAKIET POTRÓJNY II - Chlamydia trachomatis + Ureaplasma species + Mycoplasma hominis

PAKIET- Chlamydia trachomatis  + Neisseria gonorrhoeae

Oferujemy również badania diagnozujące podłoże genetyczne
niepłodności żeńskiej (nawykowe poronienia).

Mutacja Leiden czynnika V  

Mutacja genu protrombiny (czynnik II)

Hiperhomocysteinemia (MTHFR)

Pakiet Trombofilia Plus

 

laboratorium genetyczne diagnostyczne DNA
Rex Company S.A. Ogólnopolskie Centrum Genetyki
ul. Robotnicza 32, 53-608 Wrocław
tel. 71 373 56 57, fax 71 359 06 58
e-mail: biuroobslugi@rex.pl
Copyright © Rex Company S.A. Ogólnopolskie Centrum Genetyki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Contao. Created by: FD studio reklamy

Na skróty: ustalenie ojcostwa, test HPV, test chlamydia, test PCR HCV RNA, badania DNA, diagnostyka medyczna, genotypowanie interleukiny 28b, badanie niepłodności, żółtaczka