PAKIET TROMBOFILIA PLUS

Najczęstszym objawem wrodzonej trombofilii jest zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych. Trombofilia uznawana jest za jeden z głównych czynników ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Wykrywa się ją u 41% chorych z zakrzepicą żył głębokich. Ryzyko wystąpienia zakrzepicy jest największe u chorych z niedoborem antytrombiny.

Zmiany zakrzepowe warunkowane trombofilią wrodzoną lub nabytą mogą być przyczyną poronień nawracających, wewnątrzmacicznej śmierci płodu, przedwczesnego oddzielenia się łożyska oraz stanu przedrzucawkowego. Obecnie już w przypadku dwóch lub więcej poronień w jednym związku partnerskim zaleca się genetyczną diagnostykę w kierunku trombofilii.
Szacuje się, że mutacja Leiden w czynniku V odpowiada za ok. 20% powikłań położniczych, podczas gdy mutacja w czynniku II dotyczy ok. 10% przypadków. Ryzyko poronienia wzrasta, gdy dodatkowo obecne są polimorfizmy w genie MTHFR. U kobiet, u których wystąpiły nawykowe poronienia należy wykonać analizę czynnika V Leiden, mutację w genie protrombiny, a także analizę wybranych mutacji w genie MTHFR i PAI-I.

Pakiet Trombofilia Plus obejmuje:

 

 • Mutacja V Leiden – Jedna z głównych wrodzonych przyczyn zwiększonego ryzyka zmian zakrzepowo-zatorowych w organizmie (w tym poronień)

 • Czynnik V R2 (His1299Arg)– obecność polimorfizmu R2 w genie czynnika V zwiększa ryzyko trombofilii u osób będących nosicielami mutacji V Leiden.

  Czynnik zwiększający ryzyko trombofilii (w przypadku współistnienia z mutacją V Leiden)
  Częstość występowania tego polimorfizmu w populacji Polskiej szacuje się na 12%
 • Mutacja protrombiny (G20210A)– odpowiedzialna za samoistne poronienia i patologie ciąży.

 

 • Mutacja MTHFR (C677T i A1298C) – dwie  najczęściej występujące mutacje odpowiadające za łagodne hiperhomocysteinemie będące czynnikiem ryzyka miażdżycy oraz zakrzepicy żylnej i tętniczej. Mutacje w genie MTHFR przyczyniają się również do poronień nawykowych (RPL) oraz zwiększają ryzyko występowania wad cewy nerwowej u płodu.

 

 • PAI-1 (SERPINE1) 4G/5G (Inhibitor Aktywatora Plasminogenu)– czynnik łagodnych chorób zakrzepowo-zatorowych, choroby wieńcowej  i zawału mięsnia sercowego wiążący się z podwyższeniem stężenia PAI-1 w surowicy.

 

WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA

 • Występowanie objawów choroby zakrzepowo-zatorowej,
 • obciążenie rodzinne,
 • epizody zakrzepowe w przeszłości,
 • planowany zabieg chirurgiczny związany z koniecznością długotrwałego unieruchomienia,
 • nawracające poronienia lub urodzenia martwego płodu,
 • stosowanie antykoncepcji hormonalnej,
 • małopłytkowość,

częste i długie podróże.

laboratorium genetyczne diagnostyczne DNA
Rex Company S.A. Ogólnopolskie Centrum Genetyki
ul. Robotnicza 32, 53-608 Wrocław
tel. 71 373 56 57, fax 71 359 06 58
e-mail: biuroobslugi@rex.pl
Copyright © Rex Company S.A. Ogólnopolskie Centrum Genetyki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Contao. Created by: FD studio reklamy

Na skróty: ustalenie ojcostwa, test HPV, test chlamydia, test PCR HCV RNA, badania DNA, diagnostyka medyczna, genotypowanie interleukiny 28b, badanie niepłodności, żółtaczka