Poliomawirusy: BKV i JCV

Diagnostyka zakażeń wywołanych przez poliomawirusy.

Co to są polimawirusy?

Poliomawirusy to niewielka grupa wirusów DNA, których rozprzestrzenienie w dorosłej populacji ludzkiej przekracza 80%.

 

Dowiedz się więcej ...

Jak przenoszą się poliomawirusy?

Poliomawirusy przenoszą się najczęściej drogą kropelkową lub przez brudne ręce (szczególnie w dużych skupiskach dzieci).

Jakie są objawy infekcji BKV i JCV?

Infekcja pierwotna przebiega najczęściej bezobjawowo lub z niewielkimi objawami ze strony układu oddechowego. Po przebyciu zakażenia wirus pozostaje w stanie uśpienia (latencji) w komórkach nerek. Do wtórnych zakażeń może dochodzić w okresie obniżonej odporności lub podczas innych infekcji wirusowych, a często także w ciąży. Nie wiąże się to jednak z rozwinięciem stanu chorobowego, pomimo że cząstki wirusa wykrywane są wtedy np. w moczu.

Jakie są powikłania zakażeń poliomawirusami?

Poliomawirusy mogą być niezwykle groźne dla osób w immunosupresji (np. biorców przeszczepów narządowych, chorych na AIDS). Wirus BK jest odpowiedzialny za rozwój krwotocznego zapalenie pęcherza przebiegającego z wysoką gorączką i silnym krwiomoczem.  BKV jest też szczególnie groźny dla pacjentów po przeszczepie nerki, u których infekcja lub reaktywacja wirusa może doprowadzić do rozwoju nefropatii i utraty przeszczepionego organu. Z kolei wirus JC może powodować zapalenie mózgu i opon mózgowych, a u osób w immunosupresji - postępującą wieloogniskową leukoencefalopatię (PML), która najczęściej prowadzi do śmierci chorego.

Diagnostyka infekcji BKV i JCV

Wykrycie obecności wirusów w materiałach klinicznych jest warunkiem wdrożenia właściwej i skuteczniej terapii.

W diagnostyce poliomawirusów stosuje się testy serologiczne, ale badanie z wykorzystaniem techniki PCR jest najlepszą metodą pozwalającą na wykrycie poliomawirusów w moczu, krwi lub płynie mózgowo-rdzeniowym chorych. W naszym laboratorium można wykonać badanie ilościowe na obecność poliomawirusów BKV i JCV.

Dostępne badania – Poliomawirusy (BKV) - ilościowo, Poliomawirusy (JCV) - ilościowo

Materiał do badań - osocze (EDTA) / mocz / płyn mózgowo-rdzeniowy
Termin realizacji badania – od 3 do 7 dni roboczych

laboratorium genetyczne diagnostyczne DNA
Rex Company S.A. Ogólnopolskie Centrum Genetyki
ul. Robotnicza 32, 53-608 Wrocław
tel. 71 373 56 57, fax 71 359 06 58
e-mail: biuroobslugi@rex.pl
Copyright © Rex Company S.A. Ogólnopolskie Centrum Genetyki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Contao. Created by: FD studio reklamy

Na skróty: ustalenie ojcostwa, test HPV, test chlamydia, test PCR HCV RNA, badania DNA, diagnostyka medyczna, genotypowanie interleukiny 28b, badanie niepłodności, żółtaczka