Sądowe ustalenie ojcostwa

Test DNA na ojcostwo do celów sądowychBezpłatna infolinia 800 20 60 80Punkty pobrań

Testy na ojcostwo do celów sądowych.

Testy DNA wykonywane w naszym laboratorium mogą być wykorzystane jako dowód w sądzie, w przypadku, gdy zostanie spełniona określona procedura pobrania materiału do badania. Na Państwa życzenie organizujemy pobranie materiału do sądowego ustalenia ojcostwa w punkcie pobrań na terenie całego kraju.

Cała procedura odbywa się w obecności biegłego sądowego, który potwierdza tożsamość każdej z osób biorących udział w badaniu, poprzez sprawdzenie aktualnych dokumentów (dowód osobisty, paszport, w przypadku dziecka skrócony odpis aktu urodzenia). W trakcie pobrania materiałów sporządzony jest także protokół sądowy, który stanowi podstawę formalną sądowego zaprzeczenia ojcostwa lub jego potwierdzenia.

Sądowe ustalenie ojcostwa obejmuje minimum 3 osoby: dziecko, matkę i domniemanego ojca. Pobranie materiału odbywa się w obecności biegłego sądowego, który poświadczy, że badane próbki pochodzą rzeczywiście od właściwych osób.
Ekspertyza sporządzona przez biegłego sądowego z zakresu genetyki sądowej i ustalania pokrewieństwa biologicznego jest respektowana przez każdy sąd.

Do badań na sądowe ustalenie ojcostwa pobierany jest wymaz z błony śluzowej policzka lub krew.

  • czas oczekiwania na wynik: od 3 do 5 dni roboczych

  • opinia biegłego sądowego

  • badanie przeprowadzone na 16 markerach DNA
    (w przypadku prawdopodobieństwa niższego niż 99,9..%, rozszerzamy badanie do 24 markerów na własny koszt)

  • badanie min. 3 osób

  • gwarancja pewności 100 %
laboratorium genetyczne diagnostyczne DNA
Rex Company S.A. Ogólnopolskie Centrum Genetyki
ul. Robotnicza 32, 53-608 Wrocław
tel. 71 373 56 57, fax 71 359 06 58
e-mail: biuroobslugi@rex.pl
Copyright © Rex Company S.A. Ogólnopolskie Centrum Genetyki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Contao. Created by: FD studio reklamy