Pokrewieństwo w linii męskiej

Test DNA na ojcostwo - pokrewieństwo w linii męskiejBezpłatna infolinia 800 20 60 80Punkty pobrań

Analiza chromosomu Y

Analiza stanowi dogodne narzędzie pozwalające na udzielenie ostatecznej i rozstrzygającej odpowiedzi na pytanie, czy dwoje ludzi należy do tej samej linii ojcowskiej.

Powiązanie genealogii z genetyką dało początek nowej dziedzinie badawczej, a także stworzyło nowe, o wiele potężniejsze możliwości ustalania pokrewieństwa i powinowactwa między ludźmi.

Testy wykonywane w Laboratorium Rex Company S.A. pozwalają dokładnie weryfikować rodzinne więzi poprzez określenie związków w prostej linii ojcowskiej.

W genealogii genetycznej wykorzystuje się analizę chromosomu Y oraz mitochondrialnego DNA (mtDNA), ponieważ w tych strukturach zmiany zachodzą bardzo wolno, dlatego możliwe jest ustalenie korzeni nawet sprzed setek tysięcy lat.

Jeśli testowane osoby są płci męskiej, wtedy przy pomocy chromosomu Y można dodatkowo zbadać cechy pochodzące od ojca, które pozwalają dokładnie ustalić stopień pokrewieństwa. Syn ma zawsze taki sam profil chromosomu Y jak jego ojciec/dziadek (nie uwzględniając mutacji). Profil chromosomu Y jest również identyczny w przypadku dwóch braci pochodzących od jednego ojca. Linię matczyną można natomiast zbadać dzięki mitochondrialnemu DNA. Syn i córka dziedziczą mitochondrialne DNA matki, ale jedynie żeńska linia: babka- matka- córka, posiada identyczny mitochondrialny profil DNA.

Cena badania  - 900 zł/ osoba
Czas oczekiwania na wynik - 21 dni roboczych.

laboratorium genetyczne diagnostyczne DNA
Rex Company S.A. Ogólnopolskie Centrum Genetyki
ul. Robotnicza 32, 53-608 Wrocław
tel. 71 373 56 57, fax 71 359 06 58
e-mail: biuroobslugi@rex.pl
Copyright © Rex Company S.A. Ogólnopolskie Centrum Genetyki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Contao. Created by: FD studio reklamy