Wirusowe zapalenie wątroby - objawy, szczepienie, leczenie.

Zakażenia wirusowe człowieka szerzące się m.in. poprzez kontakt z zakażoną krwią, obejmujące zakażenia wirusami hepatotropowymi HBV i HCV, są niekwestionowanym najważniejszym problemem zdrowia publicznego. Stanowią one ogólnoświatowy problem kliniczny, epidemiologiczny i społeczny.

Zakażenia spowodowane wirusami hepatotropowymi są jednymi z najbardziej powszechnych – w skali globu przekraczają pół miliarda ludzi. Corocznie z powodu powikłań tych zakażeń umiera na całym świecie blisko 300 tys. osób. W Polsce problemem nadrzędnym jest nadal zbyt niska wykrywalność zakażeń HCV i HBV. Szacunkowa liczba zakażonych wirusem HCV może wynosić nawet 730 tys. osób, z czego ok. 95% nie jest świadomych swojej choroby. Z kolei liczba zakażonych wirusem HBV w Polsce wynosi ok. 400–600 tys. osób. Wirus HBV jest 100 razy bardziej zakaźny niż wirus HIV i jest drugim co do częstości, po tytoniu, pojedynczym czynnikiem wywołującym raka.

Objawy zakażenia wirusami HCV i HBV są zazwyczaj mało charakterystyczne lub niewyraziste (np. złe samopoczucie, ciągłe zmęczenie, osłabienie, nudności, objawy paragrypowe), a zakażona osoba nieświadomie stanowi potencjalne zagrożenie dla innych. Dlatego niezwykle istotne jest wczesne i właściwe rozpoznanie zakażenia oraz rozpoczęcie odpowiedniego leczenia, co daje szansę na znaczną poprawę jakości i długości życia osoby zakażonej.

W Ogólnopolskim Centrum Genetyki Rex Company istnieje możliwość wykonania
badań w kierunku zakażeń wirusami hepatotropowymi.

Zastosowanie technik biologii molekularnej pozwala na:
* szybkie i specyficzne wykrycie materiału genetycznego wirusa,
* określenie liczby jego kopii, co ma szczególne znaczenie przy kwalifikowaniu chorego do leczenia,
* określenie genotypu wirusów hepatotropowych, co dostarcza istotnych informacji prognostycznych dotyczących  
  postępu zapalenia wątroby, powikłań oraz przewidywanej skuteczności leczenia,
* monitorowanie skuteczności terapii,
* określenie wrażliwości na niektóre leki stosowane w terapii zakażeń HBV (w świetle wysokiej toksyczności
  chemoterapeutków przeciwirusowych).

 

laboratorium genetyczne diagnostyczne DNA
Rex Company S.A. Ogólnopolskie Centrum Genetyki
ul. Robotnicza 32, 53-608 Wrocław
tel. 71 373 56 57, fax 71 359 06 58
e-mail: biuroobslugi@rex.pl
Copyright © Rex Company S.A. Ogólnopolskie Centrum Genetyki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Contao. Created by: FD studio reklamy

Na skróty: ustalenie ojcostwa, test HPV, test chlamydia, test PCR HCV RNA, badania DNA, diagnostyka medyczna, genotypowanie interleukiny 28b, badanie niepłodności, żółtaczka