Jakość badań diagnostycznych

Wiarygodność

Jako laboratorium działające na rynku usług medycznych, na pierwszym miejscu stawiamy wysoką jakość oferowanych badań. Naszym głównym celem jest wiarygodność wyników oraz zadowolenie współpracujących z nami Klientów.
Wiarygodność naszego laboratorium potwierdzają posiadane certyfikaty kliknij tutaj

System kontroli jakości

NZOZ Ogólnopolskie Centrum Genetyki REX Company S.A. funkcjonuje zgodnie z wytycznymi norm UE regulującymi zasady działania laboratorium diagnostycznego. Stale doskonalimy System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2008. Wszyscy pracownicy naszego Laboratorium realizują ustanowioną Politykę Jakości poprzez ciągłe podwyższanie kwalifikacji, kompetencji i jakości świadczonych  usług.

Laboratorium od pięciu lat bierze udział w międzynarodowym programie kontroli jakości badań diagnostycznych wykonywanych metodami biologii molekularnej (Quality Control for Molecular Diagnostics, West of Scotland Science Park, Glasgow, Scotland).

Dokładamy starań, aby wszystkie stosowane przez nas testy diagnostyczne posiadały dodatkowe kontrole wewnętrzne weryfikujące dokładność prowadzonych oznaczeń. Prowadzimy stały wewnętrzny nadzór nad jakością wykonywanych badań.  Mamy nadzieję, że pozwala to w pełni wykryć wszystkie odchylenia i zagwarantować, że wynik prezentowany Klientowi jest wolny od błędów.

Wysoko wykwalifikowany personel

Laboratorium zatrudnia diagnostów laboratoryjnych oraz osoby z  wykształceniem mikrobiologicznym i biotechnologicznym, posiadające doświadczenie w zawodzie zdobyte m.in. podczas staży zagranicznych.
To dzięki kwalifikacjom i zaangażowaniu naszego personelu możliwa jest realizacja najistotniejszego aspektu działalności firmy jaką jest dbałość o wysoką jakość i wiarygodność wyników badań laboratoryjnych.
Realizując badania personel ściśle współpracuje z lekarzami zlecającymi oferując pomoc w interpretacji wyników badań czy konsultacji z zakresu diagnostyki genetycznej.

Nowoczesny sprzęt i certyfikowane odczynniki

Organizacja naszego Laboratorium, wyposażenie techniczne i pomiarowe oraz nowoczesne urządzenia laboratoryjne spełniają wszystkie wymagania norm Unii Europejskiej dotyczące laboratoriów diagnostycznych.

Stosowane przez nas do diagnostyki odczynniki produkowane są przez wiodących na rynku światowym wytwórców odczynników do diagnostyki in vitro i spełniają wszystkie stawiane im wymagania.

Rex Company S.A. Ogólnopolskie Centrum Genetyki
ul. Robotnicza 32, 53-608 Wrocław
tel. 71 373 56 57, fax 71 359 06 58
e-mail: biuroobslugi@rex.pl
Copyright © Rex Company S.A. Ogólnopolskie Centrum Genetyki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Contao. Created by: FD studio reklamy