Badania jakościowe

(Techniką PCR)

Korzyści wynikające z wykonania badania diagnostycznego metodą PCR:

  • jest to jedyna bezpośrednia metoda identyfikacji mikroorganizmów – badamy obecność materiału genetycznego (DNA lub RNA) patogenu (wirusa lub bakterii) w próbce; dużą zaletą jest to, że materiał kliniczny może być pobrany bezpośrednio z miejsca chorobowo zmienionego, co daje szansę rozpoznania miejscowo czynnika chorobotwórczego;
  • czułość metody – bez porównania z inną diagnostyką - rozpoznanie na bardzo wczesnym etapie zakażenia, niezależne od obecności przeciwciał;
  • pewność – zawsze jednoznaczny wynik – bez niejednoznacznych lub pośrednich wyników na granicy czułości testu; bardzo nikła możliwość powstania wyników tzw. fałszywie negatywnych  (u 10% nosicieli wirusów nie występują przeciwciała pomimo zakażenia) oraz fałszywie pozytywnych (występowanie przeciwciał nie zawsze świadczy o istniejącym zakażeniu – przeciwciała mogą pojawiać się po przyjęciu szczepionki bądź pozostawać w organizmie wiele lat po wyeliminowaniu wirusa).
Rex Company S.A. Ogólnopolskie Centrum Genetyki
ul. Robotnicza 32, 53-608 Wrocław
tel. 71 373 56 57, fax 71 359 06 58
e-mail: biuroobslugi@rex.pl
Copyright © Rex Company S.A. Ogólnopolskie Centrum Genetyki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Contao. Created by: FD studio reklamy