PCR - łańcuchowa reakcja polimerazy

Do wykrywania RNA i DNA mikroorganizmów (bakterii i wirusów) służy reakcja łańcuchowa polimerazy - PCR (z ang. Polymerase Chain Reaction). Polega ona na amplifikacji (powieleniu) w warunkach in vitro wybranego fragmentu DNA pochodzącego z poszukiwanego mikroorganizmu. W przypadku diagnostyki mutacji warunkujących choroby dziedziczne poszukiwanym DNA jest genomowe (obecne w komórkach) DNA osoby badanej.

Rozpoczęcie reakcji PCR umożliwiają startery; są to krótkie (zazwyczaj 18-24 nukleotydów długości), jednoniciowe fragmenty DNA, które łączą się z komplementarnym fragmentem poszukiwanego DNA. W wyniku reakcji powstaje produkt (fragment DNA) o charakterystycznej długości identyfikowany przez rozdział elektroforetyczny (w polu elektrycznym) i obserwowany po wybarwieniu w świetle ultrafioletowym.

Reakcja PCR ma wiele odmian, które znalazły zastosowanie w diagnostyce chorób zakaźnych. Jedną z nich jest RT-PCR (reverse transcription PCR) pozwalająca na wykrywanie wirusów, których materiałem genetycznym jest RNA (np. HIV lub wirus zapalenia wątroby typu C).

Rex Company S.A. Ogólnopolskie Centrum Genetyki
ul. Robotnicza 32, 53-608 Wrocław
tel. 71 373 56 57, fax 71 359 06 58
e-mail: biuroobslugi@rex.pl
Copyright © Rex Company S.A. Ogólnopolskie Centrum Genetyki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Contao. Created by: FD studio reklamy