RealTime PCR

Reakcja PCR z analizą przyrostu ilości produktu w czasie rzeczywistym (ang. Real-Time PCR). Do reakcji wprowadzane są znakowane (np. barwnikami fluorescencyjnymi) sondy łączące się z DNA, które pozwalają na podstawie odczytów w kolejnych cyklach reakcji określić ilość matrycy (wyjściowego DNA) użytej do reakcji, jak również śledzić przyrost powstającego produktu.

Metoda ta stosowana jest między innymi do pomiaru liczby cząsteczek wirusów lub bakterii w materiałach klinicznych. RealTime PCR jest najlepszym narzędziem do monitorowania postępów leczenia u pacjentów. Określenie wyjściowego poziomu wiremii lub bakteriemii jest wskazaniem koniecznym do rozpoczęcia właściwego leczenia.

Rex Company S.A. Ogólnopolskie Centrum Genetyki
ul. Robotnicza 32, 53-608 Wrocław
tel. 71 373 56 57, fax 71 359 06 58
e-mail: biuroobslugi@rex.pl
Copyright © Rex Company S.A. Ogólnopolskie Centrum Genetyki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Contao. Created by: FD studio reklamy