RFLP

W celu identyfikacji mutacji genów odpowiedzialnych za choroby genetyczne nasze Laboratorium wykorzystuje analizę fragmentów DNA powstałych po trawieniu badanych genów enzymami restrykcyjnymi - RFLP (z ang. Restriction Fragment Length Polymorphism). Nawet zmiana pojedynczego nukleotydu w sekwencji rozpoznawanej przez enzym spowoduje, że nie dokona on rozcięcia DNA. Oznacza to, że np. u dwóch różnych osób, których DNA jest analizowane powstanie różna ilość fragmentów DNA, będących produktami rozkładu pierwotnej cząsteczki DNA (powielonego w reakcji PCR). Fragmenty te będą się także różnić wielkością. Elektroforeza przeprowadzona po trawieniu umożliwia rozróżnienie tych fragmentów. Na podstawie analizy obrazu po elektroforezie można wnioskować o obecności mutacji warunkujących wystąpienie danej choroby genetycznej.

Rex Company S.A. Ogólnopolskie Centrum Genetyki
ul. Robotnicza 32, 53-608 Wrocław
tel. 71 373 56 57, fax 71 359 06 58
e-mail: biuroobslugi@rex.pl
Copyright © Rex Company S.A. Ogólnopolskie Centrum Genetyki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Contao. Created by: FD studio reklamy