Uwaga!

Informujemy, że aby skorzystać z dostępu do wyników online, konieczne jest podpisanie zgody na ich udostępnienie poprzez platformę eLaborat załączonej do zlecenia badania.

Rex Company S.A. Ogólnopolskie Centrum Genetyki
ul. Robotnicza 32, 53-608 Wrocław
tel. 71 373 56 57, fax 71 359 06 58
e-mail: biuroobslugi@rex.pl
Copyright © Rex Company S.A. Ogólnopolskie Centrum Genetyki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Contao. Created by: FD studio reklamy