Metody badań

Wszystkie badania wykonujemy w oparciu o współczesne metody biologii molekularnej, takie jak: PCR, RFLP, real-time PCR oraz sekwencjonowanie DNA. Metody te są standardem w nowoczesnej diagnostyce i wyznaczają kierunki jej rozwoju. Dostarczają niezbędnych i obiektywnych wyników pozwalając w łatwy i szybki sposób jednoznacznie zidentyfikować poszczególne patogeny chorobotwórcze. Dzięki nim możemy też poznać profil określonych rejonów ludzkiego DNA odpowiedzialnych za choroby genetyczne, skłonności do nowotworów czy warunkujących pokrewieństwo osobnicze.

PCR czyli reakcja łańcuchowa polimerazy jest najczulszą znaną metodą analityczną. Korzyści wynikające z wykonania badania diagnostycznego metodą PCR to między innymi:

  • czułość – bez porównania z innymi metodami diagnostycznymi – pozwala na rozpoznanie na bardzo wczesnym etapie zakażenia niezależnie od obecności przeciwciał;
  • pewność – zawsze otrzymujemy niebudzący wątpliwości wynik – bez niejednoznacznych lub pośrednich wyników na granicy czułości testu. Do absolutnego minimum ograniczona jest też możliwość powstania wyników fałszywie negatywnych (u ok. 10% nosicieli wirusów nie występują przeciwciała pomimo zakażenia) oraz fałszywie pozytywnych (występowanie przeciwciał nie zawsze świadczy o istniejącym zakażeniu – mogą się one pojawiać np. po przyjęciu szczepionki bądź pozostawać w organizmie wiele lat po wyeliminowaniu drobnoustroju. Poza tym badanie to jest niezależne od obecności innych patogenów – nie występują reakcje krzyżowe.);
  • możliwość bezpośredniej identyfikacji mikroorganizmów – bada się obecność materiału genetycznego (DNA lub RNA) mikroorganizmu (bakterii, wirusa, pierwotniaka itd.). Nie bez znaczenia jest też fakt, że materiał kliniczny może zostać pobrany bezpośrednio z miejsca chorobowo zmienionego, co daje szansę rozpoznania miejscowego czynnika chorobotwórczego (owrzodzenia, tzw. nadżerki itp.);
  • możliwość równoczesnej identyfikacji kilku patogenów podczas jednego badania;
  • nieinwazyjne bądź mało inwazyjne pobranie materiału do badania oraz możliwość kontroli jakości pobranego materiału;

Real-time PCR jest odmianą klasycznej metody PCR i pozwala na analizę przyrostu ilości produktu w czasie rzeczywistym. Dodatkowe korzyści diagnostyczne badania wykonanego tą metodą to przede wszystkim:

  • możliwość wyznaczenia liczby kopii drobnoustroju w pobranym materiale, co jest jednym z najważniejszych narzędzi do monitorowania skuteczności stosowanej terapii oraz stanu pacjenta przed i po leczeniu. Pozwala to na kontrolowanie postępów leczenia oraz zmniejszenie jego kosztów;
  • skrócenie czasu analizy i oczekiwania na wynik, co jest szczególnie istotne przy badaniu mikroorganizmów chorobotwórczych, gdzie szybkość postawienia diagnozy jest często czynnikiem kluczowym.
Rex Company S.A. Ogólnopolskie Centrum Genetyki
ul. Robotnicza 32, 53-608 Wrocław
tel. 71 373 56 57, fax 71 359 06 58
e-mail: biuroobslugi@rex.pl
Copyright © Rex Company S.A. Ogólnopolskie Centrum Genetyki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Contao. Created by: FD studio reklamy