Metody badań

Wszystkie badania wykonujemy w oparciu o współczesne metody biologii molekularnej. Metody te są standardem w nowoczesnej analizie profilii genetycznych. Dostarczają niezbędnych i obiektywnych wyników pozwalając w wiarygodny sposób jednoznacznie określić profil DNA z badanego materiału.

Wykorzystujemy tutaj PCR czyli łańcuchową reakcję polimerazy, elektroforezę kapilarną z zastosowaniem sekwenatora Genetic Analyzer Applied Biosystems oraz interpretacje wyników poprzez komercyjne i certyfikowane oprogramowanie. Dzięki pracy na odczynnikach renomowanej firmy Promega możemy zagwarantować:

  • czułość - dzięki temu możemy uzyskać profile DNA z materiałów o bardzo niskim stężeniu DNA
  • pewność – zawsze otrzymujemy niebudzący wątpliwości wynik – bez niejednoznacznych lub pośrednich wyników, każdemu badaniu towarzyszy kontrola pozytywna o znanym profilu DNA oraz kontrola negatywna dla których uzyskujemy prawidłowe rezultaty
  • nieinwazyjne bądź mało inwazyjne pobranie materiału do badania oraz możliwość kontroli jakości pobranego materiału;

 

 

Rex Company S.A. Ogólnopolskie Centrum Genetyki
ul. Robotnicza 32, 53-608 Wrocław
tel. 71 373 56 57, fax 71 359 06 58
e-mail: biuroobslugi@rex.pl
Copyright © Rex Company S.A. Ogólnopolskie Centrum Genetyki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Contao. Created by: FD studio reklamy