Pokrewieństwo w linii męskiej (np. dziadek - wnuk, brat - brat)

Bezpłatna infolinia 800 20 60 80

Analiza chromosomu Y (np. dziadek - wnuk, brat- brat) - 1200zł

Analiza stanowi dogodne narzędzie pozwalające na udzielenie ostatecznej i rozstrzygającej odpowiedzi na pytanie, czy dwoje ludzi należy do tej samej linii ojcowskiej.

Powiązanie genealogii z genetyką dało początek nowej dziedzinie badawczej, a także stworzyło nowe, o wiele potężniejsze możliwości ustalania pokrewieństwa i powinowactwa między ludźmi.

Testy wykonywane w Laboratorium Rex Company S.A. pozwalają dokładnie weryfikować rodzinne więzi poprzez określenie związków w prostej linii ojcowskiej.

Jeśli testowane osoby są płci męskiej, wtedy przy pomocy chromosomu Y można dodatkowo zbadać cechy pochodzące od ojca, które pozwalają dokładnie ustalić stopień pokrewieństwa. Syn ma zawsze taki sam profil chromosomu Y jak jego ojciec/dziadek (nie uwzględniając mutacji). Profil chromosomu Y jest również identyczny w przypadku dwóch braci pochodzących od jednego ojca.

 

Czas oczekiwania na wynik - 3-5 dni roboczych.

 

Test zdrady - 600 zł /próbkę

Wykonujemy tzw. "test zdrady". Badamy chromosom Y pozostawiony przez mężczyznę, który wyizolujemy
z przesłanego materiału (np. majtki, pościel, odzież). Test może potwierdzić lub wykluczyć następujące zdrady:

1. niewierna żona/partnerka (badamy chromosom Y pozostawiony przez kochanka żony/partnerki)

2. niewierny partner w związku homoseksualnym (uzyskujemy mieszaninę dwóch profili w chromosomie Y).


Czas oczekiwania na wynik - 3-5 dni roboczych.

Rex Company S.A. Ogólnopolskie Centrum Genetyki
ul. Robotnicza 32, 53-608 Wrocław
tel. 71 373 56 57, fax 71 359 06 58
e-mail: biuroobslugi@rex.pl
Copyright © Rex Company S.A. Ogólnopolskie Centrum Genetyki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Contao. Created by: FD studio reklamy